Organisatie

Zilvermuseum Doesburg is een stichting met een bestuur en een raad van advies.

De raad van advies wordt gevormd door Geertje Staring, Martin Beijer en Jelle Koning.

Het stichtingsbestuur bestaat uit Ernst Boesveld (voorzitter), Jaap Weststeijn, (secretaris), Roel Feltmann (penningmeester),
Ruud de Haas, lid en Yolanda Goppel, lid.
Het bestuur wordt bijgestaan door conservator Martin de Kleijn.

Het museum en de exposities worden volledig gerund door vrijwilligers.