Het museum

Zilvermuseum Doesburg is gevestigd in de Doesburgse Martinikerk, in het historisch centrum van de Hanzestad. De zilveren objecten bevinden zich in een transparante ruimte, zwevend in het kerkgebouw.
Het museum is gebaseerd op een door Martin de Kleijn opgebouwde collectie.

De Kleijn begon al jong met zijn verzameling, die hij opbouwde via antiquairs, beurzen, veilingen en markten in binnen- en buitenland. In de loop van de jaren ontstond de ambitie om de collectie aan een breed publiek te presenteren, een ambitie die in Zilvermuseum Doesburg werkelijkheid is geworden.

Martinikerk winkeltje

Martinikerk

De Doesburgse Martinikerk is een laatgotische basiliek, die is gebouwd in Nederrijnse trant. Een basiliek is een kerk, waarvan het middenschip met vensters boven de zijbeuken uitsteekt.

Het patronaatsrecht over deze kerk, het recht om de pastoor te mogen benoemen, kwam in 1286 in handen van de Ridderlijke Duitsche Orde (een geestelijke ridderorde die stamt uit de tijd van de kruistochten). Dat zou zo blijven tot de Reformatie in 1586 in Doesburg zijn intrede deed. Het wapen van de R. D. O. is te vinden op één van de schildjes van de kroon in het koor en op de rugleuning van één van de trouwstoelen.

> Martinikerk Doesburg

Actuele presentatie
De collectie
Het museum