ANBI-gegevens Stichting Zilvermuseum Doesburg

Naam: Stichting Zilvermuseum Doesburg

RSIN of Fiscaalnummer: 860131774

Secretariaat: Jaap Weststeijn, Postbus 96, 6980 AB Doesburg

Contact: Jaap Weststeijn, secretaris

Email: info@zilvermuseumdoesburg.nl

Website: www.zilvermuseumdoesburg.nl

Zilvermuseum Doesburg is een stichting met een bestuur en een raad van advies.

Bestuur

Voorzitter: Ernst Boesveld

Secretaris: Jaap Weststeijn

Penningmeester: Roel Feltmann

Lid: Ruud de Haas

Lid: Yolanda Goppel

Het bestuur wordt bijgestaan door conservator Martin de Kleijn.

Raad van advies

Lid: Geertje Staring

Lid: Martin Beijer

Lid: Jelle Koning

Het conserveren en doorontwikkelen van een internationale, merendeels antieke en diverse kunststromingen omvattende verzameling van zilveren mosterdpotjes en inherente zilveren objecten, en deze als onderdeel van het Doesburgse cultureel-industriële erfgoed toegankelijk te maken en te houden voor een breed publiek.

Een verdere uitwerking van de doelstellingen is in ontwikkeling.

Zilvermuseum Doesburg draait volledig op vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen beloning.

Jaarplan Stichting Zilvermuseum Doesburg 2022: DOWNLOAD

Jaarplan Stichting Zilvermuseum Doesburg 2023: DOWNLOAD

Jaarplan Stichting Zilvermuseum Doesburg 2024: DOWNLOAD

Jaarverslag Stichting Zilvermuseum Doesburg 2021 | DOWNLOAD

Jaarverslag Stichting Zilvermuseum Doesburg 2022 | DOWNLOAD

Zilvermuseum Doesburg is een culturele ANBI.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Kijk hier voor meer informatie over de ANBI-regelgeving.